Košarica
0 proizvodov - 0.00€0

Vaša košarica je prazna!

Politika odpovedi in obrazec odpovedi

Pravica do odstopa od pogodbe za potrošnika

(Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namen, kateremu ni mogoče pripisati komercialni in neodvisni poklicni dejavnosti.)


Odpoved

Odstop od pogodbe

Imate pravico do odstopa od te pogodbe v štirinajstih dneh brez navedbe razloga.


Odstopni rok je štirinajst dni od dneva prevzema:

- če ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali za prevzemnika, naročili blago, razen prevoznika, pod pogojem, da ste naročili enega ali več artiklov pod enim naročilom in da so ali bodo dostavljeni;

- če ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali za prevzemnika, prevzeli blago, razen prevoznika, pod pogojem, da ste naročili enega ali več artiklov pod enim naročilom in da so artikli dostavljeni;

- če ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali vi, razen prevoznika, prevzeli zadnjo delno pošiljko ali artikel, če ste naročili izdelek, ki je dostavljen v več pošiljkah ali kosih;


Da uveljavite pravico do odstopa od pogodbe, morate odstop javiti z jasno izjavo na naslov:

Lastnik: HillVital s.r.o.
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad
telefonska številka: 01 6207596
elektronski naslov: info@hillvital.si


Ponudnik: BizPartner Group GmbH
Augsburger Strasse 33
10789 Berlin
telefonska številka: 01 6207596
elektronski naslov: info@hillvital.si


Informacijo odstopa lahko javite pisno po pošti, faksu ali e-maiu. Uporabite lahko priloženi obrazec za preklic, ki ni nujno potreben.

Za ohranitev odpovednega roka zadostuje, da pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pred potekom odstopnega roka.


Posledice odpovedi

Če boste odstopili od posamezne pogodbe, bomo sešteli vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vezano na to pogodbo, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire drugačnega načina dostave od najugodnejše standardne dostave, ki jo ponujamo). Sešteta plačila vam bomo vrnili najkasneje v štirinajstih dneh od datuma, ko bo obvestilo o preklicu te pogodbe prišlo do nas. Za vračilo uporabljamo ista plačilna sredstva, kot ste jih vi uporabili v prvotni transakciji, razen če se ne dogovorimo drugače; V nobenem primeru vam ne zaračunavamo provizijo.

Odpoved lahko zavrnemo, dokler na naš naslov ne prejmemo blaga za vračilo, ali dokler ne zagotovite dokazila, da ste blago vrnili.

Blago nam morate vrniti takoj oziroma najkasneje v štirinajstih dneh od datuma, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago odpošljete pred iztekom štirinajstih dni po prejemu.

Stroški vračila blaga so vaši stroški.

Morebitno izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je izguba vrednosti posledica rokovanja, ki ni nujno potrebno za preverjanje narave, značilnosti in funkcionalnosti blaga.


Razlogi za izključitev vračila

Pravica do preklica vračila ne obstaja v skladu s členom 16, smernico EU 83/2011 EU o pravicah potrošnikov in § 312g. Abs 2 BGB:

- za dobavo blaga, ki ni standardno izdelano in za izdelavo katerega je bila potrebna individualna sestava za potrošnika ali ki je jasno prilagojena osebnim potrebam potrošnika;

- za dobavo blaga, ki se lahko hitro pokvari ali katerega datum poteka bi lahko bil hitro presežen;

- za dobavo alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar se lahko izroči ne prej kot 30 dni po sklenitvi pogodbe in katerih dejanska vrednost je odvisna od nihanja na trgu, na katerega podjetnik nima vpliva;

- za dostavo časopisov, revij ali revij, razen naročniških pogodb.


Pravica do preklica od pogodbe ne velja za primere:

- za dostavo zapečatenega blaga, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vrnitev, če je bil pečat odstranjen po dobavi;

- za dobavo sestavin blaga, če so bile zaradi svoje narave neločljivo pomešane z drugim blagom po dobavi;

- za dostavo zvočnih ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zapečateni embalaži, če je bil pečat odstranjen po dostavi.


-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------


Vzorec odstopnega obrazca od pogodbe


Če želite prekiniti pogodbo, lahko izpolnite ta obrazec in ga pošljite na naš naslov:


HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, E-pošta: info@hillvital.si


- Jaz _______ (*) s tem dokumentom preklicujem pogodbo, ki sem jo sklenil / la (*) za nakup naslednjega blaga _______(*) / opravljanja naslednje storitve _______(*).

- Naročeno dne _______ (*) / prejeto dne ______ (*)

- ime kupca ______

- naslov kupca _______

- Podpis kupca (samo, če je obvestilo o odstopu od pogodbe na papirju)


- datum ______(*) Neustrezno izbrišite.