Košarica
0 proizvodov - 0.00€0

Vaša košarica je prazna!

Splošni pogoji poslovanja in informacije o kupcih

I. Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja in informacije o kupcih


I. Splošni pogoji


§ 1 Osnovni pogoji poslovanja

(1) Za vse pogodbe, sklenjene z nami kot ponudnikom (HillVital s.r.o.), veljajo naslednji pogoji in določila na spletni strani http://hillvital.si. Če ni navedeno drugače, niste upravičeni do postavljanja lastnih pogodbenih pogojev.

(2) Kupec pomeni vsako fizično osebo, ki sklene pravni posel za namene, ki jih ni mogoče pripisati niti njegovi komercialni niti njegovi neodvisni poklicni dejavnosti. Podjetnik je vsaka fizična ali pravna oseba ali pravna družba, ki pri sklepanju pravnega posla opravlja svojo samostojno poklicno ali poslovno dejavnost.


§ 2 Sklenitev pogodbe

(1) Predmet pogodbe je prodaja blaga.

(2) Že s postavitvijo posameznega izdelka na naši spletni strani vam ponudimo zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe za pogoje, navedene v opisu postavk.

(3) Pogodba se sklene preko spletnega sistema nakupovalnih košaric, kot sledi:

Blago, namenjeno nakupu, je shranjeno v "nakupovalni košarici". Prek ustreznega gumba v navigacijski vrstici lahko prikličete "nakupovalno košarico" in jo kadar koli spremenite.

Po dostopu do strani "Blagajna" in vnosu osebnih podatkov ter pogojev plačila in dostave bodo vsi podatki o naročilu prikazani na strani s povzetkom naročila.

V kolikor uporabljate sistem Takojšnjih plačil (npr. PayPal / PayPal Express, Amazon plačila, gotovinsko plačilo) kot način plačila, boste bodisi preusmerjeni na stran s povzetkom naročila v naši spletni trgovini ali pa boste najprej preusmerjeni na spletno stran ponudnika sistema Takojšnjega plačila.

Če pride do posredovanja v zadevni sistem takojšnjih plačil, opravite ustrezno izbiro ali vnos svojih podatkov. Sledi usmeritev nazaj v našo spletno trgovino na stran pregleda naročila.

Pred oddajo naročila imate možnost, da ponovno pregledate vse informacije, da jih spremenite (tudi prek funkcije "nazaj" spletnega brskalnika) ali da prekličete nakup.

Z oddajo naročila preko gumba "naročilo s plačilom" izjavljate, da je sprejemanje ponudbe nakupa pravno zavezujoče, pri čemer pogodba stopi v veljavnost.

(4) Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, potrebnih v zvezi s sklenitvijo pogodbe, je delno avtomatizirano po elektronski pošti. Zato morate zagotoviti, da je elektronski naslov, ki ste nam ga posredovali, pravilen, da je prejemanje elektronske pošte tehnično zagotovljeno in zlasti, da poslane male ne preprečuje noben filter SPAM.


§ 3 Pravica do hrambe , ohranitev naslova v

(1) Pravico do zadržanja lahko uveljavljate le, če gre za zahtevke iz istega pogodbenega razmerja.

(2) Blago ostane v naši lasti do popolnega plačila kupnine.

(3) Če ste podjetnik, velja tudi naslednje: v

a) Obdržimo lastninsko pravico do blaga do popolne poravnave vseh terjatev, ki izhajajo iz trenutnega poslovnega razmerja. Pred prenosom lastništva nad rezerviranim blagom ni dovoljen prenos zastave ali zavarovanja.v

b) Blago lahko preprodate v običajnem poteku poslovanja. V tem primeru ste nam že dodelili vse zahtevke v višini zneska računa, ki vam je nastal zaradi nadaljnje prodaje. Pooblaščeni smo tudi za pobiranje zahtevkov. Če plačilnih obveznosti ne izpolnite popolno, si pridržujemo pravico, da sami poberemo zahtevek.

c) V primeru kombinacije in mešanja rezerviranega blaga pridobimo solastništvo novega elementa v razmerju do fakturne vrednosti rezerviranega blaga do drugih obdelanih predmetov v času obdelave.

d) Zavezujemo se, da bomo sprostili vrednostne zahtevke, do katerih smo upravičeni na vašo zahtevo, kolikor iztržljiva vrednost naših vrednostnih zahtevkov presega terjatev, ki jo je treba zavarovati za več kot 10%. Izbira vrednostnih zahtevkov, ki bodo izdani, je naša odgovornost.


§ 4 Garancija

(1) Obstajajo zakonske garancijske pravice.

(2) Kot potrošnika vas prosimo, da izdelek takoj po prejemu dostave preverite glede popolnosti, očitnih napak in škode pri prevozu in da nas, v primeru morebitnih pritožb, o tem čim preje obvestite in posredujete povezane podatke. Če tega ne upoštevate, to ne vpliva na vaše zakonske garancijske zahtevke.

(3) Če ste podjetnik, za vas veljajo dodatni pogoji in predpisi o garanciji:

a) Kot pogoj garancije veljajo samo lastni podatki in opisi izdelka proizvajalca, ne pa tudi druga oglaševanja, javne izjave in izjave proizvajalca.

b) V primeru napak zagotavljamo garancijo po lastni presoji s popravilom ali zamenjavo. Če odpravljanje napake ni možno, lahko zahtevate zmanjšanje osnove ali odstop od pogodbe. Za neuspešno odpravo napak se šteje, da so bile neuspešnem pri drugem poskusu, razen če narava predmeta ali napaka ali druge okoliščine kažejo drugače. V primeru popravkov ni potrebno poravnati povečanih stroškov, ki nastanejo pri pošiljanju blaga na dostavo, ki ni kraj opravljanja, razen če pošiljka ustreza namenu uporabe blaga.

c) Garancijsko obdobje je eno leto od dobave blaga. Skrajšanje življenjske dobe blaga se ne upošteva v primerih:

  • krivde zaradi ogrožanja življenja ali zdravja ter v primerih namerne škode ali škode zaradi malomarnosti;
  • če bi napako prikrili ali prevzeli jamstvo za nastalo stanje;
  • v primeru predmetov, ki so bili uporabljeni za strukturo v skladu z njihovo običajno uporabo in ki so povzročili njeno pomanjkljivost;
  • v primeru pravnih sredstev, ki jih imate proti nam v zvezi z garancijskimi pravicami.

§ 5 Izbira prava, kraj izvedbe, kraj pristojnosti

(1) Uporablja se nemško pravo. Za potrošnike se ta izbira prava uporablja samo v primeru, ko ta ne odpravlja varstva, ki ga zagotavljajo obvezne določbe prava države prebivališča potrošnika (ugodno načelo).

(2) Kraj izpolnitve vseh storitev, ki izhajajo iz naših obstoječih poslovnih odnosov, kot tudi kraj pristojnosti, je naš registrirani sedež, če niste potrošnik, temveč trgovec, pravna oseba po javnem pravu ali posebni sklad po javnem pravu. Enako velja, če v Nemčiji ali EU nimate splošnega pristojnega sodišča, ali kraj stalnega ali običajnega prebivališča v času, ko vložitve pritožbo. Pravica, da se sodišče pokliče v drugem zakonitem kraju, ostane nespremenjena.

(3) Določbe Konvencije Združenih narodov o prodaji se izrecno ne uporabljajo.


II Informacije za kupce

1. Identiteta prodajalca

Lastnik: HillVital s.r.o.
Dlhé hony 5031/6,
058 01 Poprad v Slovaška

Telefon: 01 6207596
E-Mail: martin.fodor@bizpartnergroup.com

Ponudnik: BizPartner Group GmbH
Augsburger Straße 33
10789 Berlin v Nemčija

Telefon: 01 6207596
E-Mail: martin.fodor@bizpartnergroup.com

Alternativno reševanje sporov:

Evropska komisija zagotavlja platformo za izvensodno spletno reševanje sporov (platformo OS), ki je na voljo na https://ec.europa.eu/odr .


2. Podatki o sklenitvi pogodbe

Tehnični koraki za sklenitev pogodbe, sklenitev pogodbe in možnosti popravkov so v skladu s predpisi "Sklenitev pogodbe" naših splošnih pogojev (I. del).


3. Jezik pogodbe,

shranjevanje besedila pogodbe 3.1. Pogodbeni jezik je slovenščina.

3.2. Celotnega besedila pogodbe ne bomo shranili. Pred pošiljanjem naročila preko spletnega nakupovalnega sistema se podatki o naročilu lahko natisnejo ali shranijo v elektronski obliki preko funkcije brskalnika za tiskanje. Po prejemu naročila, bodo podatki o naročilu, zakonsko predpisani podatki za pogodbe na daljavo in splošni pogoji poslani po elektronski pošti.


4. Kodeksi ravnanja

4.1. Upoštevali smo merila kakovosti kupca Händlerbund Management AG in s tem tudi kodeks ravnanja Ecommerce Europe Trustmark, ki je na voljo na: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf in http://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/


5. Bistvene značilnosti proizvoda ali storitve

Bistvene značilnosti izdelka in / ali storitve so na voljo v ustrezni ponudbi.


6. Cene in plačila

6.1. Cene, ki so navedene v posamezni ponudbi, kot tudi stroški pošiljanja so skupne cene, ki vključujejo vse sestavine cen, vključno z vsemi veljavnimi davki.

6.2. Posledični stroški pošiljanja niso vključeni v osnovni ceni proizvoda. Lahko jih prikličete preko ustrezno označenega gumba na naši spletni strani ali v posamezni ponudbi. Stroški pošiljanja bodo prikazani ločeno med postopkom naročila in so plaččljivi, razen če je obljubljena brezplačna dostava pošiljke. v

6.3. Načini plačila, ki so vam na voljo so prikazani pod ustreznim gumbom na naši spletni strani ali v ponudbi.

6.4. Če ni drugače določeno v posameznih načinih plačila, pravice do plačila po pogodbi takoj zapadejo v plačilo.


7. Pogoji dobave

7.1. Pogoje dobave, datum dobave in morebitne obstoječe omejitve dobave najdete na ustreznem gumbu na naši spletni strani ali v posamezni ponudbi.

7.2. V kolikor ste potrošnik, je zakonsko urejeno, da se tveganje nenamerne izgube in nenamernega poslabšanja prodanega blaga prenese na vas samo ob dobavi blaga, ne glede na to, ali je pošiljka zavarovana ali nezavarovana. To ne velja, če ste neodvisno naročili prevoznika, ki ga ni določil prodajalec, ali katera koli druga oseba, ki je določena za izvedbo pošiljke.

V primeru, da naročate kot podjetnik, potem dostava in pošiljka poteka na vašo odgovornost.


8. Zakonska določila

Garancijske pravice Odgovornosti za napake so urejene z uredbo "Garancija" v naših Splošnih pogojih (Del I).

Te Splošne pogoje poslovanja in informacije o kupcih so ustvarili pravniki, ki so specializirani za IT zakonodajo trgovske zveze in so trajno preverjeni za zakonsko skladnost. Händlerbund Management AG zagotavlja pravno varnost besedil in je odgovoren v primeru opozoril. Dodatne informacije so na voljo naspletni strani: https://www.haendlerbund.de/agb-service .


Zadnja posodobitev: 19.11.2018.